Felhasználási feltételek - Otostick Magyarország / Elálló fül?

Az otoplasztika egy sebészeti beavatkozás, ami segít a kajla fül korrekciójában
Tartalomhoz ugrás

Felhasználási feltételek


3.1. Általánosságok

A Felhasználó kötelezi magát a Portál helyes használatára a jogszabályoknak és a jelen Jogi nyilatkozatnak megfelelően. A Felhasználó felelősséggel tartozik a Társaságnak vagy a harmadik félnek az említett kötelezettség elmúlasztása miatt keletkezett minden kárért.

3.2. A felhasználó kötelezi magát, hogy ezen tartalmakat a jogszabályoknak és a jelen Jogi nyilatkozatnak megfelelően használja, valamint az 1. záradék előírásainak megfelelően alkalmazható többi feltétel, szabályzat és útmutatás értelmében.
Csupán tájékoztató jelleggel, korlátozás nélkül, a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Felhasználó számára tilos:
a. A Tartalmak sokszorosítása, másolása, terjesztése, rendelkezésre bocsátása, nyilvános közlése, átalakítása vagy módosítása, kivéve a törvény által megengedett vagy a Társaság, esetenként a használati jog tulajdonosa által kifejezetten elfogadott eseteket.
b. A szoftverként vagy Adatbázisként tekinthető Tartalmak saját felhasználásra szánt sokszorosítása vagy másolása, a szellemi tulajdonjogra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint azok nyilványos közlése vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele abban az esetben, ha ezek a cselekmények szükségszerűen magukban foglalják a Felhasználó vagy egy harmadik fél általi sokszorosításukat.
c. A Portált alkotó Tartalmak, valamint a Társaság által a Felhasználók részére elérhetővé tett adatbázisok eltávolítása és/vagy teljes vagy jelentős részének az újra felhasználása.
3.3. Adatgyűjtési űrlapok
Az Adatvédelmi Törvényben foglalt Jogi nyilatkozat sérelme nélkül, a Társaság adott szolgáltatásaihoz való hozzáférés vagy a hozzá intézett kérelmek feltétele a megfelelő regisztrációs űrlap előzetes kitöltése a Felhasználó által.
A Felhasználó által a Portálon található űrlapokon keresztül a fenti vagy bármely más célból szolgáltatott információnak valósnak kell lennie. E célból, a Felhasználó garantálja valamennyi általa közölt adat hitelességét és szükség szerint aktualizálja a Társaság tudomására hozott információkat oly módon, hogy azok mindenkor megfeleljenek a Felhasználó reális helyzetének. Minden esetben a Felhasználó a kizárólagos felelős a megtett hamis vagy pontatlan nyilatkozatokért, valamint a Társaságnak vagy harmadik félnek okozott károkért, amelyek a rendelkezésre bocsátott információkból erednek.
3.4. A Portálhoz vezető linkek elhelyezése
Bármely internetfelhasználónak, aki a Portálhoz vezető linkeket szeretne elhelyezni a saját honlapján, kötelező módon be kell tartania az alább leírt feltételeket, amelyek nem ismerete nem mentesíti törvényes felelőssége alól:
- a link csakis a kezdőlap vagy a Portál főoldala fele irányulhat, de semmiképpen nem reprodukálhatja azt (belső linkek, szövegek, grafikák másolása stb.)
- a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, minden esetben tilos a frame-ek (adatkeretek) vagy bármely más típusú keretek kialakítása, amelyek magukban foglalják a Portált vagy lehetővé teszik a Portál Tartalmainak a megjelenítését különböző internetcímeken keresztül és minden esetben olyankor, amikor a Portáltól idegen tartalmakkal együtt vizualizálják, mivel: (I) félreértést okoz vagy okozhat vagy félrevezetheti a felhasználókat a szolgáltatások vagy Tartalmak igazi eredetét illetően, (II) tisztességtelen összehasonlítási vagy utánzási cselekedetnek minősül, (III) a Társaság nevének és védjegye hírnevének a kihasználását szolgálja vagy (IV) bármilyen más módon tiltják a hatályos jogszabályok.
- a link által bevezetett oldalon tilos bármely hamis, pontatlan vagy tisztességtelen nyilatkozat megtétele a Társaságot, partnereit, alkalmazottait, ügyfeleit vagy a szolgáltatások minőségét illetően.
- a linket tartalmazó oldalon minden esetben tilos kijelenteni, hogy a Társaság beleegyezését adta a link beiktatására vagy a feladó szolgáltatásaiban egyéb módon együttműködik, támogatja, ellenőrzi vagy felügyeli azokat.
- a feladó honlapján tilos a Társaság bármely grafikai vagy vegyes természetű márkanevének vagy bármely egyéb megkülönböztető jelzésének a használata, kivéve a törvény által megengedett vagy a Társaság által kifejezetten engedélyezett eseteket és feltéve, ha a Társaság kifejezetten a beleegyezését adja a Portál felé vezető link meglétére, a jelen pontban előírt módon.
- a linket tartalmazó oldalnak szigorúan be kell tartania a törvényes előírásokat és semmilyen körülmények között nem rendelkezhet vagy nem kapcsolódhat saját vagy a más tulajdonában álló tartalmakhoz, amelyek: (I) törvényellenesek, károsak vagy közrendbe és közerkölcsbe ütköznek (pornografikus, erőszakos, rasszista stb.), (II) a Felhasználóban azt a hamis benyomást keltik vagy kelthetik, hogy a Társaság egyetért, támogatja, csatlakozik vagy bármely más módon támogatja a feladó törvényes vagy törvényellenes ötleteit, nyilatkozatait vagy véleményeit, (III) nem megfelelőek vagy nem relevánsak a Társaság tevékenységére nézve, a feladó honlapjának helye, tartalma és tematikája tekintetében.


A Felhasználó kötelezi magát a Portál helyes használatára a jogszabályoknak és a jelen Jogi nyilatkozatnak megfelelően.


__________
Vissza a tartalomhoz