Jogi nyilatkozat - Otostick Magyarország / Elálló fül?

Az otoplasztika egy sebészeti beavatkozás, ami segít a kajla fül korrekciójában
Tartalomhoz ugrás

Jogi nyilatkozatA jelen előírások szabályozzák az Internet Portálon levő szolgáltatások használatát (a továbbiakban „Portál”), amelyet az S.C Canaris com S.R.L. társaság (a továbbiakban „Társaság”) az internet-felhasználók rendelkezésére bocsát.
A társaság, amelynek székhelye: Ilarie Chendi 5, Kolozsvár, Románia
Adószáma: RO8950189, a www.otostick.ro és hu.otostick.ro internetoldalak és az Otostick termékek, Magyarország illetve Románia területén, egyedülálló hivatalos forgalmazoja. Innovaciones Disras S. L. az Otostick márka tulajdonosa.

1. Hozzáférési  és felhasználási feltételek
A weboldalhoz való hozzáférés ingyenes, kivételt képez a felhasználó által szerződtetett szolgáltatónak fizetett távközlési hálózat költsége.
A Portál használatával Ön a Portál felhasználójává válik (a továbbiakban „Felhasználó”), amely maga után vonja a jelen Jogi nyilatkozatba foglalt feltételek elfogadását. A Portál által nyújtott szolgáltatás korlátozott arra az időre míg a Felhasználó a Portálra vagy a Portálon keresztül biztosított valamely szolgáltatáshoz kapcsolódik. Következésképpen, a Felhasználónak minden alkalommal el kell olvasnia a jelen Jogi nyilatkozatot, amikor használni kívánja a Portált, mivel a Jogi nyilatkozat és a benne foglalt felhasználási feltételek módosítást szenvedhetnek.

2. Szellemi és ipari tulajdon
A Portál teljes tartalma, amely magában foglalja, de nem korlátozódik a szövegekre, fényképekre, grafikákra, képekre, ikonokra, tehnológiákra, szoftverekre, linkekre és egyéb audio vagy audiovizuális tartalmakra, valamint a grafikai tervezésre és a forráskódokra (a továbbiakban „Tartalmak”), a Társaság vagy harmadik fél szellemi tulajdonát képezik, és azok egyetlen felhasználási joga sem értelmezhető úgy, hogy átruházódik a Felhasználóra, csupán olyan mértékben, amennyire szükséges a Portál helyes használatához.
A védjegyek, kereskedelmi nevek vagy logók a Társaság vagy harmadik fél tulajdonát képezik, a weboldara való belépés nem értelmezhető úgy, hogy bármilyen jogot biztosít az említett márkák, kereskedelmi nevek és/vagy logók fölött.
3. Felelősség kizárása
3.1. Az információkra vonatkozóan
A Portálhoz való hozzáférhetőség nem foglalja magában a Társaság kötelezettségét, hogy a rajta keresztül szolgáltatott információk valódiságát, pontosságát, alkalmasságát, teljességét és időszerűségét ellenőrizze. Ezen internetes oldal tartalmai általános jellegűek és semmiképpen nem képeznek jogi vagy pénzügyi tanácsadási szolgáltatást, így, az említett információk nem elégségesek a felhasználó számára személyes vagy üzleti döntések meghozására.
A társaság nem vállal felelősséget a Portál által szolgáltatott információk alapján hozott döntésekért, sem a Felhasználónak vagy harmadik félnek olyan cselekedetek által okozott károkért, amelyek kizárólag a Portálon keresztül nyert információkon alapulnak.
3.2. A szolgáltatások minőségére vonatkozóan
A Portálhoz való hozzáférhetőség nem foglalja magában a Társaság kötelezettségét, hogy ellenőrizze a vírusok, férgek vagy bármely más rosszindulatú szoftver jelenlétét. Minden esetben a Felhasználó felelőssége, hogy rendelkezzen a káros informatikai programok azonosításához és semlegesítéséhez szükséges megfelelő eszközökkel.
A társaság nem vállal felelősséget a Portál szolgáltatásainak ideje alatt a Felhasználó vagy harmadik fél számítógépében keletkezett semmilyen kárért.
3.3. A Szolgáltatás rendelkezésre állására vonatkozóan
A Portálhoz való hozzáférés harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat igényel, ideértve a távközlési hálózatokon keresztüli szállítást, amelyek megbízhatósága, minősége, folytonossága és működése a Társaság ellenőrzésén kívül áll. Ily módon, a Portálon keresztül nyújtott szolgáltatások felfüggeszthetők, törölhetők vagy blokkolhatók a Portálon levő szolgáltatások teljesítése előtt vagy azzal egyidejűleg.
A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználót ért semmilyen nemű kárért, amelyet a távközlési hálózatokban megjelent hibák vagy megszakítások okoznak és amelyek a Portál szolgáltatásainak a felfüggesztését, törlését vagy megszakítását idézik elő a szolgáltatás teljesítése közben vagy azelőtt.
3.4. A Portálon keresztül kapcsolódó tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozóan
A Portálhoz való hozzáféréssel kapcsolatos szolgáltatás technikai összekapcsolási eszközöket, könyvtárakat, továbbá keresőeszközöket foglal magában, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy egyéb internetes oldalakat és Portálokat látogasson (a továbbiakban „Kapcsolódó honlapok”). Ezekben az esetekben a Társaság közvetítő szolgáltatóként működik az Információs Társadalom Szolgáltatásairól és Elektronikus Kereskedelemről (LSSI) szóló 32/2002. július 12-i törvény 17. cikkének megfelelően és csak olyan mértékben lesz felelős a kapcsolódó weboldalak tartalmáért és a rajtuk keresztül nyújtott szolgáltatásokért, amennyiben teljes mértékben tisztában van azok törvényellenességével és nem kapcsolta ki a linket azonnal. Abban az esetben, ha a Felhasználó úgy véli, hogy létezik nem megfelelő vagy törvényellenes tartalmú kapcsolódó honlap, a Társaság tudomására hozhatja a 6. pontnál megjelölt eljárásnak és céloknak megfelelően, az említett értesítés azonban semmilyen körülmények között nem vonja maga után a vonatkozó link eltávolításának a kötelezettségét.
A Kapcsolódó honlapok létezése semmi esetre sem jelenti azok vezetőivel vagy tulajdonosaival való egyezséget, sem a társaság ajánlását, népszerűsítését vagy annak bármely véleménnyel, tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal való azonosítását.
A Társaság nem ismeri a Kapcsolt honlapok tartalmait és szolgáltatásait, tehát nem vállal felelősséget a Kapcsolódó honlapok törvényellenessége, minősége, a frissített információk hiánya, rendelkezésre nem állása, hibái vagy haszontalansága és/vagy szolgáltatásai által okozott károkért, sem egyéb kárért, amely nem írható közvetlenül a Társaság terhére.


A weboldalhoz való hozzáférés ingyenes, kivételt képez a felhasználó által szerződtetett szolgáltatónak fizetett távközlési hálózat költsége.


_________
Vissza a tartalomhoz